050-8460086

חומרים במתמטיקה

סילבוס לכיתה י:

 

3-4 יחידות להורדה

 

5 יחידות להורדה

 

סילבוס לכיתה י בנות להורדה

 

סילבוס לכיתה יב:

 

3 יחידות (שאלונים 801-802) בנים ובנות להורדה

אדר - תיכון דתי חדש   |  רמח"ל 18 פתח תקווה   |  טלפון: 03-9072604 | 050-7194072  |  מזכירות: Adarzenehedar@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לתיכון אדר

רחוב יונה 74 פתח תקווה   |  טלפון: 03-9072604  |  פקס: 03-9072723  |  מזכירות: Adarzenehedar@gmail.com

אדר - תיכון דתי חדש   |  רמח"ל 18 פתח תקווה   |  טלפון: 050-7914072  |  מזכירות: Adarzenehedar@gmail.com​