050-8460086

ביולוגיה

בתכנית הלימודים חלק עיוני וחלק מעשי:

החלק העיוני כולל: 

 

שלושה נושאי ליבה (חובה):

1. גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס – מייצג את רמת האורגניזם השלם.

2. התא, מבנה ופעילות – מייצג את הרמה התאית של האורגניזמים.

3. אקולוגיה – מייצג את רמת הארגון של המערכת האקולוגית.

 

נושאי העמקה (יש לבחור נושא העמקה אחד מתוך שלושה נושאים):

1. בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית

2. פיזיולוגיה השוואתית

3. חיידקים ונגיפים בגוף האדם

 

חלק מעשי כולל מעבדה וביוחקר:

בחינת מעבדה

 

הבחינה במעבדה (מעבדת חקר) -  היא בחינה בכתב על ניסוי חקר ומוערכת בהערכה חיצונית (משקלה 15%).

 

ביוחקר-  בהערכה פנימית 

עבודה מעשית המהווה 30% בהערכה בית ספרית. 

עבודת חקר בנושא ביולוגי, (עבודה כתובה) וכן סיור לימודי בשדה.

אדר - תיכון דתי חדש   |  רמח"ל 18 פתח תקווה   |  טלפון: 03-9072604 | 050-7194072  |  מזכירות: Adarzenehedar@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לתיכון אדר

רחוב יונה 74 פתח תקווה   |  טלפון: 03-9072604  |  פקס: 03-9072723  |  מזכירות: Adarzenehedar@gmail.com

אדר - תיכון דתי חדש   |  רמח"ל 18 פתח תקווה   |  טלפון: 050-7914072  |  מזכירות: Adarzenehedar@gmail.com​