050-8460086

מחשבת ישראל (תושב"ע)​

רכז המגמה:

הרב דן וולשטיין, ראש בית המדדש

 

באדר שני מסלולים בתושב"ע, 5 או 3 יח"ל.

 

הניגשים ל-5 יח"ל:

בכיתה  י' - ילמדו 60% מיחידה העוסקת בתפילה ויבחנו בחינה פנימית.

בכיתה יא' - ילמדו את ה40% הנוספים ביחידת התפילה, בנוסף ילמדו יחידה הנקראת 'לקט'  

                המקבצת מצוות מרכזיות מספר החינוך ועוסקת בהן, ועל כל זה יבחנו בחינה חיצונית.

                במקביל ילמדו יחידת דינים ויבחנו בחינה פנימית.

בכיתה יב' - ילמדו יחידת גמרא + מבוא לתושב"ע ויבחנו בחינה חיצונית

                 ובמקביל ילמדו יחידת בית חינוך ומשפחה ויבחנו בחינה חיצונית גם כן.

 

הניגשים ל-3 יח"ל:

בכיתה יא' - ילמדו יחידת דינים ויבחנו בחינה פנימית.

בכיתה יב' - ילמדו יחידת גמרא + מבוא לתושב"ע ויבחנו בחינה חיצונית

                 ובמקביל ילמדו יחידת בית חינוך ומשפחה ויבחנו בחינה חיצונית גם כן.

אדר - תיכון דתי חדש   |  רמח"ל 18 פתח תקווה   |  טלפון: 03-9072604 | 050-7194072  |  מזכירות: Adarzenehedar@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לתיכון אדר

רחוב יונה 74 פתח תקווה   |  טלפון: 03-9072604  |  פקס: 03-9072723  |  מזכירות: Adarzenehedar@gmail.com

אדר - תיכון דתי חדש   |  רמח"ל 18 פתח תקווה   |  טלפון: 050-7914072  |  מזכירות: Adarzenehedar@gmail.com​