050-8460086

כלכלה

צביקה בירנבאום, מנהל בית הספר

 

 

לימודי כלכלה כוללים בעיקר את הנושאים הבאים:

מושגי היסוד בעולם הכלכלי - עקומת התמורה, פונקציית יצור. 

מערכת ביקוש והיצע - המודל הקלאסי לקביעת המחירים בשוק החופשי וניתוח מצבים כלכליים.

מערכת הבנקאות - כסף, ריבית וכיצד פועלים הבנקים המסחריים והבנק המרכזי.

המודל של קיינז - התערבות הממשלה במשק, אינפלציה ודפלציה.

המשפחות ומשקי הבית- חלוקת ההכנסות במשק, הקמת חברות, שוק המניות ואגרות החוב.

 

במהלך השנה ותוך שימוש בידע התאורטי כפי שהוצג לעיל,

ננצח מצבים כלכליים תאורטיים ומציאותיים ברמות המיקרו והמאקרו.

אדר - תיכון דתי חדש   |  רמח"ל 18 פתח תקווה   |  טלפון: 03-9072604 | 050-7194072  |  מזכירות: Adarzenehedar@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לתיכון אדר

רחוב יונה 74 פתח תקווה   |  טלפון: 03-9072604  |  פקס: 03-9072723  |  מזכירות: Adarzenehedar@gmail.com

אדר - תיכון דתי חדש   |  רמח"ל 18 פתח תקווה   |  טלפון: 050-7914072  |  מזכירות: Adarzenehedar@gmail.com​