דבר המנהל    צור קשר    מפת הגעה    מקצועות    לוח מודעות    הורים ותלמידים מדברים    שימו לב אל הנשמה
 
    דבר המנהל
    הגישה החינוכית
    הצוות
    בית הספר
    בית המדרש
    המועדון
    מועצת התלמידים
    אדר בנות
    מערכת שעות
    רשימת ספרים
    קישורים מומלצים
    לוח חופשות ופעילות בנות
    עיתון שבועי
    לוח חופשות ופעילות בנים
    מקצועות
    לוח מבחנים תשע"ה
    שימו לב אל הנשמה
    מסע לפולין תשע"ה

לקראת ימי השואה ויום הזכרון לחללי מערכות ישראל הצטרפו תלמידי 'אדר' למיזם
גוילי אש במכחול וציירו את 'כפר' של רוסק חיים ז"ל ששרד את השואה ונפל בקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים.
לחץ כדי לצפות בגווילי אש במכחול


רשימת ספרים

תושב"ע - דינים ומבוא - במעגלי ההלכה- הוצאת מרכז ההלכה, אלון שבות
בית חינוך ומשפחה - הוצאת מעלות
משנה - פרקי משניות משנה א'
גמרא - תלמוד בבלי מסכת קידושין

תנ"ך - תלמידי יחידת הבקיאות - תנ"ך שלם.
תלמידי עיון השלמה ל-3 יח"ל - תנ"ך וקניית ספר מרוכזת עלות 30 ₪ .

אנגלית - 5 points class : Literature for 5 points- option one (Eric Cohen Books)
"Bagrut for Module F" by Danny Graber (ECB)
Bagrut for Module G" by Janet Goren and Rita Carmel. (ECB)
4 point class: 4 Point Literature Program- Option 2 (UPP)
It Makes Sense by Rita Carmel and Janet Goren,,(ECB ) Course book and practice book
Basic Course: mind matters book practice ,book/ecb)
Beam for Bagrut by Beth Levy (UPP)
New Develop your Grammar (Red book)
מתמטיקה - 802-  שם הספר ימסר אחרי בגרות חורף
803 – אתי עוזרי לשאלון 803
805 – יואל גבע 805
807 - בני גורן שאלון 807
801 - המאגר 801
804 - יואל גבע 804
י' מוגבר- יואל גבע 804/806 לכיתות י (ספר כחול)
לשון א'- מידע יגיע מהמורה וקניה מרוכזת בהמשך.
לשון ב'- מידע יגיע מהמורה וקניה מרוכזת בהמשך.
ספרות - יחידה בסיסית- ניתן לרכוש בתחילת השנה חוברת פנימית בית ספרית.
יחידה משלימה- ניתן לרכוש בתחילת השנה חוברת פנימית בית ספרית.
לתלמידי המגמה- ניתן לרכוש בתחילת השנה חוברת פנימית בית ספרית.
היסטוריה - יחידה י' - תולדות ישראל והעמים בדורות האחרונים חלק א'/ אברהם חדד; גלות הכלל וגאולת הפרט-חסידות .
יחידות ו'-ט' - תולדות ישראל והעמים בדורות האחרונים חלק ב'/ אברהם חדד, חלק ג'/ אברהם חדד
מגמת היסטוריה- פרטים בהמשך השנה.
אזרחות - להיות אזרחים בישראל- הוצאת משרד החינוך- תוכניות לימודים
מדעי המדינה - פרטים בהמשך השנה.
מחשבים - יימסרו חומרים במהלך השנה
פיסיקה - מכניקה - המחבר דוד זינגר וכן ,קובץ מבחני בגרות של עדי רוזן.
חשמל ומגנטיות - המחבר דוד זינגר,וכן קובץ מבחני בגרות של עדי רוזן.
גיאוגרפיה - חומרים יימסרו במהלך השנה.
ביולוגיה - הרחבה: מערכות ותהליכים באדם, בבעלי חיים ובצמחים/ האוניברסיטה העיברית י-ם.
פרקים במיקרוביולוגיה ומערכות הגנה- חנה ברנהולץ/ האוניברסיטה העברית י-ם.
שאלות נבחרות מתוך בחינות בגרות – ד"ר אורי יואל- מותאמות לתכנית הלימודים החדשה 2006.
ליבה: "התא" יחידת החיים, בהוצאת יהודית עתידיה.
"אקולוגיה ומגוון המינים" – הוצאת
"ביולוגיה של האדם"
כלכלה - בגרות כלכלה אנקורי
 
נא לא לרכוש ספרים לפני בניית המערכת האישית והשיבוץ הסופי !!!
 
 
 


אדר - תיכון דתי חדש רחוב יונה 74 פתח-תקווה טל. 03-9072604 פקס. 03-9072723
עוצב ונערך מחדש ע"י צביקה שורצמן todanet@gmail.com

 

האתר נבנה במערכת 2all בניית אתרים